Sekcja łucznicza
Politechniki Wrocławskiej
Zajęcia wychowania fizycznego SWFiS PWR